Tổng Cược

Hạng
Người Chơi
Tổng Cược
Vé Giải Đấu
{{ padNumber(index) }}
{{ row.username }}
{{ formatNumber(row.total) }}
{{ padNumber(index, true) }}
{{ row.username }}
{{ formatNumber(row.total) }}